Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.

Съобщения:

На 28.10.2016 г. децата от двете подготвителни групи в 75 ОУ и техните родители посетиха кукленото представление „Неродена мома” на театър „Ателие 313”. Постановката беше изгледана с внимание, децата и техните родители искрено се забавляваха, страдаха и се радваха заедно с приказните герои.


На 27.10.2016 г. в 75 ОУ с децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” се състоя тържество по случай 1 ноември – Ден на будителите, в което отново участие взеха доброволци от НПО „Актуални младежи”. Децата бяха организирани да участват в различни образователни игри, след това им бе разказано по достъпен начин кои са будителите на България и какво те са направили за своя народ.
В края на тържеството децата изработиха малки апликации под ръководството на своите млади приятели.


На 13.10.2016 г. се състоя обща среща с родителите на децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, на която д-р Весела Ганчева изнесе здравна беседа за вредата от тютюнопушенето. В края на срещата тя отговори на въпросите на родителите.


На 29.09.2016 г. в 75 ОУ с децата от двете подготвителни групи по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”се състоя тържество, посветено на Деня на независимостта на България.
Доброволци от НПО „Актуални младежи” организираха за децата образователни игри, в които те активно се включиха. След това младежите разказаха по метода на Мария Монтесори какво означава да си свободен и независим. В края на тържеството децата с помощта на своите млади приятели апликираха и рисуваха тематични пана.


На 15.09.2016 г. в новопостроените класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” в кв. „Факултета” тържествено бе открита новата учебна година за децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” по програма „Деца и младежи в риск” на ФМ на ЕИП. На този ден се състоя и първата родителска среща, на която бяха обяснени целите и задачите на обучението на децата през втората година от изпълнението на проекта, като се изтъкна, че особено внимание отново ще се отделя на часовете по български език. През новата учебна година ще има много събития, като творчески ателиета, спортен празник и туристически поход, в които ще бъдат включени и родителите на децата – бенефициенти.


На 30.06.2016 г. в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя обща родителска среща с родителите на децата по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, на която д-р Весела Ганчева изнесе лекция за правилното хранене на децата и подрастващите. Засегнати бяха много важни въпроси за балансираното и разнообразно хранене на децата и подрастващите, за хранителния им режим и за правилните начини на приготвяне на храната. В края на срещата д-р Ганчева отговори на запитванията на родителите.


На 17.05.2016 г. в новооткритите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състояха тържествата по случай края на учебната година на двете подготвителни групи от деца, бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”.
С много настроение децата пяха, рецитираха и танцуваха пред своите родители и показаха пред тях напредъка, който са постигнали през изминалата учебна година.


На 10.05.2016 г. в една от новооткритите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се проведе обща родителска среща с родителите на децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, на която д-р Весела Ганчева изнесе здравна лекция на тема „Болести на мръсните ръце”. Бяха засегнати най-разпространените заболявания, както и начините за предпазване от тях при децата в училищна възраст. В края на срещата здравният специалист отговори на въпросите на родителите.


На 28 април 2016 г. в 75 ОУ бе организиран празник с децата по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” по случай Великден. В него се включиха доброволци към НПО „Актуални младежи”.
Децата бяха разделени на отбори и участваха в различни ролеви игри, това предизвика много радост и веселие. С голямо желание малчуганите изработиха и украсиха кошнички за великденски яйца.
На тържеството присъстваха и много родители.


На 12.04.2016 г. децата по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” посетиха софийския зоопарк. Те бяха придружавани от педагожките по проекта Христина Герджикова и Ценка Тонева, медиатора Богомил Цанов, както и от някои от родителите им. Срещата с животните събуди голям интерес у децата и за тях това посещение се превърна в малък празник.


На 22.03.2016 г. в 75 ОУ беше проведена обща родителска среща за родителите от двете подготвителни групи по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, осъществяван в 75 ОУ „Тодор Каблешков”. На нея присъстваше психолога по проекта – госпожа Доротея Панова. Тя засегна темите за правилното възпитание на децата , за голямото значение на спазването на дневния режим и утвърждаването на родителския и учителския авторитет пред децата. Родителите активно се включиха в дискусията по тези въпроси в края на срещата.


На 8 март 2016 година в новооткритите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се проведе тържество по случай Международния ден на жената. Пред своите майки и близки децата от двете подготвителни групи по проекта пяха, рецитираха, танцуваха и подариха подаръци, които сами бяха изработили.
Тържеството създаде много весело и празнично настроение за всички присъстващи.


На 17.02.2016 г. се състоя тържественото откриване на реконструираните и оборудвани кухня, столова и две нови класни стаи за ранна предучилищна подготовка на 50 деца – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” в 75 ОУ „Тодор Каблешков” в кв. „Факултета”.

Присъстваха г-жа Елизабет Аспакер – норвежки министър по въпросите на ЕИП и ЕС за България, нейно превъзходителство г-жа Гуро Катарина Викьор – посланик на кралство Норвегия в България, професор Денков – зам. министър в МОН, г-н Иван Модев – главен директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми, ромски общественици и родители. Г-н Иван Чакъров – кмет на район „Красна поляна” и ръководител на проекта приветства гостите и благодари за финансовата подкрепа на кралство Норвегия. Той изтъкна голямото значение на проекта за жителите на квартал „Факултета”.

Госпожа Аспакер подари на децата книги и помагала.

Много весело настроение създадоха изпълненията на децата – 2 народни танца и кратък рецитал, с които те поздравиха присъстващите гости.

Тържеството завърши с разглеждане на реконструираните помещения.


На 22.12.2015 г. в основната сграда на 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състояха коледните тържества на двете подготвителни групи от деца – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, изпълняван в училището. Малчуганите изнесоха пред своите родители и близки музикално – поетични програми, които бяха посрещнати с аплодисменти. С огромно нетърпение се очакваше пристигането на Дядо Коледа, който от торбата си извади подарък за всяко дете. А за спомен от тържеството всички се снимаха с него.


На 26.11.2015 г. Националната галерия „Квадрат 500” се състоя международна конференция „Нов подход в интеграцията”, която представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на Програма BG „Деца и младежи в риск”. На конференцията присъстваха професор Николай Денков – зам. министър на МОН, г-жа Ваня Кастрева – зам. министър на МОН, г-н Иван Модев – главен директор на ГД „СФМОП”, представители на Съвета на Европа, работещи в партньорство с МОН. Изказаха се представители на Бенефициентите по програмата, които описаха постигнатите до момента резултати и важното значение на проектите.

Г-н Иван Чакъров – ръководител на екипа за управление на проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” и Кмет на район „Красна поляна” на Столична община сподели с присъстващите как се изпълнява на проекта в 75 ОУ „Тодор Каблешков” в кв. „Факултета” и наблегна на голямата му значимост за подобряване на благосъстоянието на децата в риск от квартала.

Конференцията завърши с кратка музикална програма в която участие взеха децата – бенефициенти от 75 ОУ, съпровождани от техните преподаватели. Изпълнението им създаде празнично настроение и беше посрещнато с аплодисменти.


При проведената обществена поръчка за изпълнение на СМР за преустройство на съществуващото помещение в 75 ОУ по проект „Образователна интеграция, здрави и социално развитие”, бяха спестени 56 750 лв. С тези пари се предвиди изграждането на вертикална планировка и ремонт на фасадата на пристройката към 75 ОУ, където се намират ново изградените кухня, столова и две класни стаи за ранна предучилищна подготовка. Беше проведена нова процедура по ЗОП и беше избрана фирма изпълнител на тези дейности – „Евробилдинг строй”. В момента приключи ремонта на фасадата, поставени са нови решетки на прозорците, ще бъде довършена и вертикалната планировка.

След конкурс по ЗОП бяха избрани фирмите „Гърков консулт”ЕООД и фирма „Бис”ООД, които доставят училищното и кухненското оборудване за новите помещения. Предвижда се до края на календарната година доставката да приключи.


На 16 09.2015 г. в сградата на 75 ОУ започна обучението на децата от двете подготвителните групи по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“. Приети са 50 деца от квартал „Факултета“ след избор по подбрани критерии, които дават достъп до ранно предучилищно възпитание на деца, които никога не са посещавали детско заведение.
Обучението в момента се провежда в две специално пригодени за децата класни стаи в 75 ОУ, а след приключване на оборудването на новопостроените класни стаи в пристройката, децата ще бъдат преместени там.
По проекта работят две учителки със специалност „Предучилищна педагогика“ – Христина Герджикова и Ценка Тонева. Медиаторът Богомил Цанов осъществява връзка с родителите на децата и общността в кв. „Факултета“.
На 15. 09.2015 г. бе проведена първата родителска среща, на която бяха обяснени целите на обучението на децата по настоящия проект.
След изборите предстои провеждането на втората родителска среща.


На 10.08.2015 г. в срок и успешно бе завършено преустройството на съществуващото помещение в 75 ОУ „Тодор Каблешков“ в кв. „Факултета“ по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ по компонент 4 на програма BG 06 „ Деца и младежи в риск“ на ЕИП. Изпълнител на строително – монтажните работи е фирма „Електра тим“, а строителният и инвестниционният контрол е извършен от фирма „Евровия инженеринг”. Бяха изградени кухня, столова и две нови класни стаи, в които ще се обучават 2 групи от 25 деца на възраст от 4 до 6 години от кв. „Факултета“, които не посещават детска градина. Предстои оборудването на кухнята и обзавеждането на класните стаи. Можете да видите снимки ТУК.

Информация за проведено обучение на учителите и медиатора, работещи по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“

От 2 до 4 юни 2015 г. в Съвета на Европа в Страсбург бе проведено обучение на учители и медиатори от България, които работят по европейски проекти. Между тях бяха и учителите: Христина Герджикова, Ценка Тонева и на медиатора от ромски произход – Богомил Цанов, които работят по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“, осъществяван в 75 ОУ „Тодор Каблешков“

На 2 юни бяха представени различни образователни програми от: г-н Вилано Киризи – директор на отдела за образователни политики на ЕС, г-н Йосиф Хубер – директор на програма „Песталоци“, г-н Маркус Андраде – програмен мениджър на РОМЕД и др.

На 3 и 4 юни обучението бе проведено от г-н Бисер Алеков – ромски медиатор, работещ в НПО в Белгия, на следните теми: изграждане на екипи и интеркултурна комуникация, използване на качествено обучение в ранна детска възраст и проверка на критериите и компетенциите за интеркултурен диалог.

Участниците в обучението бяха запознати с примери за адекватни образователни политики и практики от другите страни, членки на ЕС.

Проведеното обучение бе необходимо и полезно за обогатяване на познанията и компетенциите на педагозите и ромския медиатор във връзка с успешната им работа по проекта.

Информация за откриващата конференция за проект  „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“

На 29.05.2015 г. в заседателната зала в административната сграда на район  „Красна поляна“ се състоя откриващата конференция за проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“, изпълняван по компонент 4 на Програма BG 06  „Деца и младежи в риск“ на ФМ на ЕИП в 75 ОУ  „Тодор Каблешков“ в кв.  „Факултета“.

На конференцията присъстваха: Нейно превъзходителство г-жа Гуро Катарина Викьор – посланик на кралство Норвегия в България, г-н Иван Модев – Главен директор на Главна дирекция  „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН, г-жа Светла Семерджиева – програмен мениджър на ФМ на ЕИП и НФМ, г-жа Анелия Грозданова – началник отдел  „Други инструменти и програми“ в Дирекция  „Мониторинг на средствата от ЕС“ в МС, г-жа Мирослава Пигова – държавен експерт в МС, г-жа Мария Василева – Вълова – началник на отдел  „Външни европейски програми“ в ГД  „СФМОП“ на МОН, д-р Елена Кабакчиева – управител на фондация  „Здраве и социално развитие“, представители от инициативен комитет  „Факултета“, учители от 75 ОУ  „Тодор Каблешков“.

В своето приветствие Н. Пр. г-жа Гуро Катарина Викьор отбеляза, че е посещавала няколко пъти 75 ОУ и че този проект има важно социално значение, защото ще спомогне повече деца от ромски произход да бъдат включени в ранно предучилищно обучение, което ще им помогне да се справят успешно с учебния материал в училище. Тя подчерта, че образованието трябва да бъде съществена част на всички дейности за интеграция на ромското население в България. Г-жа Викьор отбеляза, че Норвегия е най-голямата страна донор, която обезпечава почти 95 % от безвъзмездната помощ на ЕИП и изрази своята увереност в успеха на проекта.

Ръководителят на екипа за управление на проекта – г-н Иван Чакъров – кмет на район  „Красна поляна“, благодари за голямото съдействие, което лично посланикът на Норвегия оказва за осъществяването на този проект. Той благодари и на всички други институции, които помагат при осъществяването му – МС, ПО, служителите в районната администрация на район  „Красна поляна“. Г-н Чакъров представи целите, задачите и очакваните резултати от проекта. Голямо впечатление направиха снимките на съществуващото в груб строеж помещение в 75 ОУ преди ремонта и снимките от започналото вече преустройство.

В своето слово Главният директор на ГД  „СФМОП“ на МОН – г-н Иван Модев подчерта значимостта на проекта и изрази своето задоволство от започналото му осъществяване.

Конференцията завърши с изказвания на гостите, относно важността на ранната интеграция на ромските деца.

Събитието бе заснето от екип на БНТ 2 и излъчено в новинарската емисия на 20.05.2015 г. в 19.30 ч.

Снимки:

На 29.05.2015 г. от 10.00 ч. ще се състои откриващата конференция по  проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“,  изпълняван по Компонент 4 на Програма  „Деца и младежи в риск“,финансирана по ФМ на ЕИП 2009 – 2014, на която ще бъдат представени целите на проекта.
Събитието ще се състои на 29.05.2015 г. в заседателната зала в сградата на районната администрация с адрес:
София, ж.к. „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ №25